Share:

Trong thời gian từ 25/03-30/06, với mỗi thông tin công trình đăng ký chương trình 1 đổi 1 trong 10 năm, Quý Thầu Thợ sẽ nhận được 01 bộ dao cắt thạch cao từ Zeit Gypsum.

Đặc biệt, Top 5 Quý Thầu thợ có số lượng thông tin công trình nhiều nhất mỗi tháng, sẽ nhận ngay 01 áo thun Zeit.

Đối tượng: Nhà Thầu thi công tấm thạch cao Zeit
Thời gian: Từ 25/03/2023 – 30/06/2023
Phạm vi: Cả nước
Thông tin công trình gồm: Hình ảnh tấm thạch cao Zeit tại công trình, địa chỉ, tên và số điện thoại gia chủ.