Download document

 • Document name
  Document type
  Publication date
 • 2750/BQL-MT – Giấy phép môi trường của dự án Chi nhánh Nhà máy sản xuất tấm thạch cao – Công ty TNHH MTV Việt Nam GS Industry, công suất 30.000.000 m2/năm, tương đương 210.000 tấn/năm tại KCN Phú Mỹ 2 mở rộng, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  Certificates
  2024-07-04
  PDF
 • 73/QĐ-BQL – Quyết định Phê duyệt báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường của dự án Chi nhánh Nhà máy sản xuất tấm thạch cao – Công ty TNHH MTV Việt Nam GS Industry, công suất 30.000.000 m2/năm, tương đương 210.000 tấn/năm tại KCN Phú Mỹ 2 mở rộng, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  Certificates
  2024-07-04
  PDF
 • Lotus Green Product Certificate – Zeit Fire Proof Gypsum Board

  Certificates
  2023-12-26
  PDF
 • Lotus Green Product Certificate – Zeit Moist Proof Gypsum Board

  Certificates
  2023-12-26
  PDF
 • Lotus Green Product Certificate – Zeit Standard Gypsum Board

  Certificates
  2023-12-26
  PDF
 • Zeit Gypsum profile

  Brochure/Leaflet
  2023-08-01
  PDF
 • QCVN Certification Zeit FireProof 1220x1830x15.9mm

  Certificates
  2023-04-18
  PDF
 • QCVN Certification Zeit FireProof 1220x1830x9mm

  Certificates
  2023-04-18
  PDF
 • Asbestos Test Report

  Test reports
  2023-03-24
  PDF
 • Air Quality Test

  Test reports
  2023-03-24
  PDF
 • Radon Test Report

  Test reports
  2023-03-24
  PDF
 • QCVN Certification Zeit FireProof 1220x1830x12.7mm

  Certificates
  2023-03-24
  PDF
 • QCVN Certification Zeit MoistProof 1220x1830x12.7mm

  Certificates
  2023-03-24
  PDF
 • QCVN Certification Zeit Standard 1220x1830x12.7mm

  Certificates
  2023-03-24
  PDF
 • KS certificate

  Certificates
  2023-01-30
  PDF
 • QCVN Certification Zeit Standard 1220x1830x8mm

  Certificates
  2023-01-09
  PDF
 • QCVN Certification Zeit Standard 1220x1830x12.5mm

  Certificates
  2023-01-09
  PDF
 • QCVN Certification Zeit MoistProof 1220x1830x9mm

  Certificates
  2023-01-09
  PDF
 • Wall Partition – 610mm

  Drawings
  2022-06-16
 • Wall Partition – 406mm

  Drawings
  2022-06-16
 • Standard Exposed Ceiling

  Drawings
  2022-06-16
 • Standard Concealed Ceiling with V Runner

  Drawings
  2022-06-16
 • Standard Concealed Ceiling with C Runner

  Drawings
  2022-06-16
 • ISO Certification

  Certificates
  2022-06-15
  PDF
 • QCVN Certification Zeit Standard 1220x1830x9mm

  Certificates
  2022-06-15
  PDF
 • Zeit Gypsum Brochure

  Brochure/Leaflet
  2022-06-15
028 3535 9295