Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

 

Thời gian áp dụng: 01/07/2022 – 31/12/2022

 

Đối tượng áp dụng: Cửa hàng đại lý

 

Khu vực áp dụng: Toàn quốc

 

Sản phẩm áp dụng: Tấm thạch cao Zeit tiêu chuẩn 9mm, Zeit chống ẩm 9mm, Zeit chống cháy 9mm

 

Cách tính điểm: Quét mã QR bằng ứng dụng My Zeit

 

Nội dung chương trình 

 

Cửa hàng đại lý khi mua:

– 1 tấm Zeit tiêu chuẩn 9mm sẽ nhận 10 điểm

– 1 tấm Zeit chống ẩm 9mm sẽ nhận 15 điểm

– 1 tấm Zeit chống cháy 9mm sẽ nhận 12 điểm

Giá trị thưởng sẽ được tính:

– Theo tháng: Đạt 50 điểm sẽ nhận ngay 01 tấm Zeit tiêu chuẩn 9mm (CTKM công khai trên app My Zeit)

– Theo quý (01/07 – 30/09 và 01/10 – 31/12): Mỗi 01 điểm tích luỹ tương đương 200 vnd (Không đăng trên app)

– Theo năm (01/07/2022-31/12/2022): Mỗi 01 điểm tích luỹ tương đương 125 vnd (Không đăng trên app)

 

Phương thức trả thưởng

 

– Quà tặng sẽ được Zeit Gypsum trả thưởng căn cứ vào số điểm mà Cửa hàng Đại lý tích luỹ được thông qua ứng dụng My Zeit trong thời gian diễn ra chương trình

– Giá trị điểm và thời gian quét mã chỉ đến hết ngày 07/01/2023

– Khách hàng chỉ sử dụng 01 số điện thoại để tham gia tích điểm nhằm đảm bảo quyền lợi tích luỹ của KH.

– Sau mỗi tháng, số lượng tấm trả thưởng sẽ được Zeit gypsum tổng kết và trả thưởng bằng voucher tấm đến địa chỉ cửa hàng đăng ký. Cửa hàng đại lý dùng voucher lấy tấm Zeit tiêu chuẩn 9mm khi mua hàng tại Nhà phân phối.

– Sau mỗi quý Zeit Gypsum sẽ tổng kết điểm và trả thưởng là voucher vàng PNJ đến địa chỉ Cửa hàng đăng ký. (Không đăng trên app)

-Khi kết thúc thời gian diễn ra chương trình, Zeit Gypsm sẽ tổng kết điểm và trả thưởng là voucher vàng PNJ đến địa chỉ Cửa hàng đăng ký. (Không đăng trên app)

– Giá trị trả thưởng cho quý và năm sẽ được tính theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng trăm nghìn (Không đăng trên app)

– Sau mỗi tháng và quý điểm tích luỹ sẽ không bị mất, mà sẽ cộng dồn đến hết thời gian chạy chương trình

 

Quy định chung

 

– Chương trình không áp dụng cho các đơn hàng dự án

– Quà tặng chỉ dành cho đối tượng cửa hàng đại lý. Mọi trường hợp khác đều được xem là không hợp lệ

– Không giới hạn số lượng tấm trả thưởng

– Zeit gypsum giữ quyền quyết định cuối cùng trong trường hợp có khiếu nại xảy ra liên quan đến việc trả thưởng