Tải tài liệu

 • Tên tài liệu
  Loại tài liệu
  Ngày xuất bản
 • Chứng nhận ISO

  Chứng nhận, chứng chỉ
  2022-05-19
  PDF
 • Giấy chứng nhận Hợp Quy Tấm chuẩn 1220x1830x9mm

  Chứng nhận, chứng chỉ
  2022-06-13
  PDF
 • Brochure Zeit Gypsum

  Brochure/Leaflet
  2022-06-13
 • Trần chìm đồng dạng điển hình

  Bản vẽ kỹ thuật
  2022-06-16
 • Trần chìm xương cá điển hình

  Bản vẽ kỹ thuật
  2022-06-16
 • Trần nổi điển hình

  Bản vẽ kỹ thuật
  2022-06-16
 • Vách thạch cao điển hình – Bước xương 406mm

  Bản vẽ kỹ thuật
  2022-06-16
 • Vách thạch cao điển hình – Bước xương 610mm

  Bản vẽ kỹ thuật
  2022-06-16
 • Giấy chứng nhận Hợp Quy Tấm chống ẩm 1220x1830x9mm

  Chứng nhận, chứng chỉ
  2023-01-09
  PDF
 • Giấy chứng nhận Hợp Quy Tấm chuẩn 1220x1830x12.5mm

  Chứng nhận, chứng chỉ
  2023-01-09
  PDF
 • Giấy chứng nhận Hợp Quy Tấm chuẩn 1220x1830x8mm

  Chứng nhận, chứng chỉ
  2023-01-09
  PDF
 • Giấy chứng nhận Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Công nghiệp Hàn Quốc

  Chứng nhận, chứng chỉ
  2023-01-30
  PDF
 • Giấy chứng nhận Hợp Quy Tấm chuẩn 1220x1830x12.7mm

  Chứng nhận, chứng chỉ
  2023-03-24
  PDF
 • Giấy chứng nhận Hợp Quy Tấm chống ẩm 1220x1830x12.7mm

  Chứng nhận, chứng chỉ
  2023-03-24
  PDF
 • Giấy chứng nhận Hợp Quy Tấm chống cháy 1220x1830x12.7mm

  Chứng nhận, chứng chỉ
  2023-03-24
  PDF
 • Thí nghiệm khí Radon

  Kết quả thử nghiệm
  2023-03-24
  PDF
 • Thử nghiệm Sản phẩm có chứa Asbestos (A-mi-ăng, chất gây ung thư)

  Kết quả thử nghiệm
  2023-03-24
  PDF
 • Thí nghiệm hợp chất dễ bay hơi

  Kết quả thử nghiệm
  2023-03-24
  PDF
 • Giấy chứng nhận Hợp Quy Tấm chống cháy 1220x1830x9mm

  Chứng nhận, chứng chỉ
  2023-04-18
  PDF
 • Giấy chứng nhận Hợp Quy Tấm chống cháy 1220x1830x15.9mm

  Chứng nhận, chứng chỉ
  2023-04-18
  PDF
 • Hồ sơ năng lực Zeit Gypsum

  Brochure/Leaflet
  2023-08-01
  PDF
 • Chứng nhận Sản phẩm xanh Lotus – Tấm thạch cao Zeit tiêu chuẩn

  Chứng nhận, chứng chỉ
  2023-12-26
  PDF
 • Chứng nhận Sản phẩm xanh Lotus – Tấm thạch cao Zeit chống ẩm

  Chứng nhận, chứng chỉ
  2023-12-26
  PDF
 • Chứng nhận Sản phẩm xanh Lotus – Tấm thạch cao Zeit chống cháy

  Chứng nhận, chứng chỉ
  2023-12-26
  PDF
028 3535 9295