Tải tài liệu

 • Tên tài liệu
  Loại tài liệu
  Ngày xuất bản
 • Chứng nhận ISO

  Chứng nhận, chứng chỉ
  2022-05-19
  PDF
 • Giấy chứng nhận Hợp Quy

  Chứng nhận, chứng chỉ
  2022-06-13
  PDF
 • Brochure Zeit Gypsum

  Brochure/Leaflet
  2022-06-13
 • Trần chìm đồng dạng điển hình

  Bản vẽ kỹ thuật
  2022-06-16
 • Trần chìm xương cá điển hình

  Bản vẽ kỹ thuật
  2022-06-16
 • Trần nổi điển hình

  Bản vẽ kỹ thuật
  2022-06-16
 • Vách thạch cao điển hình – Bước xương 406mm

  Bản vẽ kỹ thuật
  2022-06-16
 • Vách thạch cao điển hình – Bước xương 610mm

  Bản vẽ kỹ thuật
  2022-06-16
028 3535 9295