#

Nhận biết tấm thạch cao tiêu chuẩn Zeit

Có thể dễ dàng nhận biết tấm thạch cao tiểu chuẩn Zeit trên thị trường thông qua các dấu hiệu sau: 1. Thông tin trên cạnh biên tấm: 2. Thông tin trên mặt lưng tấm: 3. Kiện tấm:

#

Nhận biết tấm thạch cao chống ẩm Zeit

Có thể dễ dàng nhận biết tấm thạch cao chống ẩm Zeit trên thị trường thông qua các dấu hiệu sau: 1. Thông tin trên cạnh biên tấm: 2. Thông tin trên mặt lưng tấm: 3. Kiện tấm:

#

Nhận biết tấm thạch cao chống cháy Zeit

Có thể dễ dàng nhận biết tấm thạch cao chống cháy Zeit trên thị trường thông qua các dấu hiệu sau: 1. Thông tin trên cạnh biên tấm: 2. Thông tin trên mặt lưng tấm: 3. Kiện tấm:

Tải ngay ứng dụng My Zeit để tham gia các chương trình tích điểm hấp dẫn nhất!

My Zeit là ứng dụng của Zeit Gypsum dành cho Quý Cửa hàng và Quý anh em Thầu, Thợ thi công thạch cao để cập nhật thông tin và tham gia các chương trình khuyến mãi.

028 3535 9295